תחומי התמחות > הגבלים עסקיים

תחום ההגבלים העסקיים, המשלב התמחויות משפטיות וכלכליות, הוא מתחומי המשפט הסבוכים והמורכבים ביותר. לתחום משפטי זה השפעה מכרעת על התנהלות יומיות של חברות ומנהלים במשק הישראלי.
לתחום ההגבלים העסקיים היבטים אזרחיים ופליליים.
ד"ר קלגסבלד וצוותו אחראים להלכות מרכזיות בתחום ההגבלים העסקיים בתחום האזרחי, כמו הלכת שף הים, בתחום הפלילי, כמו בפרשת רמזורים ופרשת קרטל הבשר של תנובה. המשרד מעניק ייעוץ בהיבטים אזרחיים ופליליים של הסדרים כובלים, מיזוגים ומונופולים ומייצג תאגידים אלה מול הרשויות השונות ובערכאות משפטיות. כך, למשל, המשרד טיפל בהיבטים שונים של מונופול בסכיני הגילוח ג'ילט ובמיזוג חברות הדלק סונול ודור אלון.